poniedziałek, 23 listopada 2015

Trembowla. Zdewastowany cmentarz katolicki. Krzyż postawiony w miejscu mogiły 10 Polaków zamordowanych 24.11.1943 r. przez OUN-UPA.Plebanówka. Onufry Matkowski, 70 lat. Torturowany przez ludobójców z OUN-UPA 24.11.1943 r.Plebanówka. Karol Turzański zamordowany przez OUN-UPA 24.11.1943 r.Plebanówka. Michał Tarka zamordowany przez OUN-UPA 24.11.1943 r.Gródek pow. Zaleszczyki: Ukraińcy zamordowali polskie małżeństwo ( 24.11.1944)

Rosochacz woj. stanisławowskie: banderowcy zarąbali siekierami 5-osobową rodzinę polską lekarzy z 3 dzieci ( 24.11.1944)


środa, 18 listopada 2015

Wiktor Poliszczuk „PODRĘCZNIK NACJONALISTY UKRAIŃSKIEGO” (katastrofalny stan nauki polskiej) Toronto 2006Wstęp do recenzji
“Podręcznik nacjonalisty ukraińskiego”
Taki tytuł powinna mieć książka Romana Wysockiego, wydana pod tytułem Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów 1929-1939. W książce tej jej Autor utożsamił zbrodniczą, terrorystyczną, faszystowskiego typu Organizację Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), z narodem ukraińskim, z ludnością ukraińską Wołynia i Halicji. Tam, gdzie chodzi o Ukraińską Wojskową Organizację (UWO) lub o OUN, Autor pisze: „dążenia Ukraińców”, zamiast „dążenia ukraińskich nacjonalistów”. 

Wiktor Poliszczuk: Tragizm ukraińskiego narodu
    Weterani UPA.

Poliszczuk Wiktor Ludobójstwo nagrodzone. Problem nacjonalizmu ukraińskiego w Polsce w zarysie7 lat temu zmarł Wiktor Poliszczuk