sobota, 18 listopada 2017

W Bielsku -Białej stanie pomnik mający upamiętniać Polaków pomordowanych przez OUN-UPA na Wołyniu i Małopolsce WschodniejOświadczenie ws. zablokowania prac nad nowelizacją ustawy o IPN

W związku z zablokowaniem prac nad projektem ustawy wprowadzającej karalność propagowania zbrodniczej ideologii banderowskiej, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec skrajnie proukraińskiej polityki realizowanej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.

Wiktor Poliszczuk „PODRĘCZNIK NACJONALISTY UKRAIŃSKIEGO” (katastrofalny stan nauki polskiej) Toronto 2006Wstęp do recenzji
“Podręcznik nacjonalisty ukraińskiego”
Taki tytuł powinna mieć książka Romana Wysockiego, wydana pod tytułem Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów 1929-1939. W książce tej jej Autor utożsamił zbrodniczą, terrorystyczną, faszystowskiego typu Organizację Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), z narodem ukraińskim, z ludnością ukraińską Wołynia i Halicji. Tam, gdzie chodzi o Ukraińską Wojskową Organizację (UWO) lub o OUN, Autor pisze: „dążenia Ukraińców”, zamiast „dążenia ukraińskich nacjonalistów”. 

Działalność formacji zbrojnych OUN


Na omówienie tej części składowej pojęcia nacjonalizmu ukraińskiego nie ma miejsca w tym opracowaniu, ta działalność jest znana, ale do dziś nie doczekała się ona rzetelnej kwalifikacji politycznej i prawnej. Winę za ten stan ponosi zajmująca się stosunkami polsko-ukraińskimi nauka polska, w szczególności pion naukowy IPN. 

Ukraiński faszyzm
Faszyzmem nazywamy przemoc ruchu ideologiczno-politycznego lub utworzonego przezeń państwa wobec ludzi: w stosunku do obcych – z powodu ich rasowego pochodzenia lub przynależności etnicznej (narodowości); wobec własnego narodu z powodu sprzeciwu ruchowi lub powołanej przezeń władzy państwowej. Celem strategicznym faszyzmu jest ekspansja w nieskończoność (imperializm) i panowanie nad własnym i podbitymi narodami. Faszyzm oparty jest na teorii darwinizmu społecznego. 

9 lat temu zmarł Wiktor Poliszczukczwartek, 16 listopada 2017

Nowosiółka Biskupia. Kościół zamieniony na chlewnię

Żohatyn pow. Dobromil: upowcy zamordowali 8 Polaków (17.11.1945)

Nowosiółka Biskupia. Mieczysław Wierzbicki zamordowany 17.11.1944 r. przez OUN-UPA

Znalezione obrazy dla zapytania Nowosiółka Biskupia. Mieczysław Wierzbicki zamordowany 17.11.1944 r. przez OUN-UPA

Ruzdwiany pow. Trembowla banderowcy zamordowali 3 Polki (17.11.1944)


Nowosiółka Biskupia pow. Borszczów: banderowcy zamordowali ponad 40 Polaków; 10 w szkole, pozostałych nad rzeką Zbrucz, w tym księdza Józefa Turkiewicza (17.11.1944)