wtorek, 16 września 2014

Zabłoćce pow. Włodzimierz Wołyński: upowcy i miejscowi chłopi ukraińscy zamordowali około 58 Polaków z rodzin mieszanych


Kowalówka pow. Buczacz: w wyniku donosu policjantów ukraińskich Niemcy aresztowali 17 Polaków, w tym 2 księży, z czego 11 Polaków zginęło (17.09.1943)

mapa fizyczna powiatu BUCZACZ

Rumno. Symboliczny krzyż na zbiorowej mogile pomordowanych Polaków – mieszkańców Rumna, postawiony 17.09.1994 r.

Żdżary Duże pow. Włodzimierz Wołyński: upowcy i miejscowi chłopi ukraińscy wymordowali wszystkich Polaków z rodzin polsko-ukraińskich (17.09.1943)Kontrowersyjny koncert w Krakowie zostanie odwołanyTłuste Miasto pow. Zaleszczyki: Ukraińcy zamordowali 5 Polaków

 

Rudki. Bogdan Zbrożek – burmistrz miasta. Zamordowany przez OUN-UPA w dniu 16.09.1943 r

Tłuste. Ks. proboszcz St. Szkodziński zamordowany wraz z wikarym Bronisławem Majką 15.09.1943 r. przez ludobójców z OUN-UPA.Palcze pow. Łuck: Ukraińcy zamordowali 4 Polaków; 19-letniego chłopca zakłuli bagnetami, 70-letniego Werbachowskiego pozbawiali kolejnych części ciała: oczu, języka, genitaliów, rąk (W. i E. Siemaszko..., s. 585) (14.09.1943)Worobin pow. Sarny: upowcy oraz miejscowi Ukraińcy zamordowali kilka rodzin polskich a zwłoki wrzucili do rzeki, co najmniej 24 Polaków (14.09.1943)

Worobin

Krasne. Ks. Władysław Klakla, zamordowany przez OUN-UPA 14.09.1943 r.