piątek, 13 kwietnia 2018

Fraga pow. Rohatyn: upowcy dokonali napadów na ludność polską (19.02.1944) oraz (14.04. 1944)

Fraska Madonna
W kościele św. Bonifacego na warszawskim Czerniakowie znajduje się XVII-wieczny obraz Matki Bożej Fraskiej. Pochodzi z Fragi koło Rohatyna w dawnym województwie stanisławowskim.