środa, 13 listopada 2019

Nowosielica pow. Śniatyn: banderowcy wymordowali rodzinę Chałupów (Nocą z 1 na 2 listopada 1944)Nieczynne i zasypane sztolnie, prawdopodobne miejsce pochówku ofiar wydarzeń z 1944 roku. Zdjęcie ze zbiorów Jadwigi i Stanisława Ferenzów


 Nocą z 1 na 2 listopada 1944 we wsi Nowosielica pow. Śniatyn zostali zamordowani:
1. Chałupa Maria z d. Berezowska, żona Edwarda Chałupa; lat. 38
2. Chałupa Zbigniew Tomasz, syn Edwarda i Marii; lat 15
3. Chałupa Zofia Barbara, córka Edwarda i Marii; lat 10
Nie odnaleziono zwłok, prawdopodobnie ciała wrzucono do starych szybów kopalni w Nowosielicy "Pod górą" lub zakopano w pobliskim lesie” (Jacek Strużewski; w: www.ludobojstwo.pl).
Sz.Siekierka i inni..., opisując Nowosielicę na s. 639 – 640, mordu tego nie wymieniają.

http://naszekresy.blogspot.com/2009_01_01_archive.html


Edward Chałupa przedstawiając w swoim pamiętniku rodowód licznej rodziny, wymienia tych, którzy zginęli:
[...] Następny Augustyn, syn Augustyna, żona Rozalia, żywcem spalony przez rezunów ukraińskich w urzędzie gromadzkim, ich dzieci Grzegorz, Wincenty zabity na wojnie 1939, Michał i Helena żyją. Następna córka, Anna, zamężna Stokłosa S., dzieci: Marian, Bronisław, Wiktoria, Janina, i Stefania, zamężna Adler, on zamordowany przez rezunów ukraińskich, ona zmarła, pozostawiając siedmioro dzieci. Następny syn Ferdynand, żona Helena z domu Krecker, on żywcem spalony w urzędzie gromadzkim przez rezunów ukraińskich, ona zastrzelona w czasie ucieczki przed barbarzyństwem ukraińskim [...] Następny syn, Wincenty, żonaty kilkoro dzieci, z polecenia Stalina i jego mocodawców, i na skutek demincjacji rezunów ukraińskich wywieziony na Sybir wraz z rodziną, gdzie zmarł [...]Maria, zamężna Ludwik Chałupa, troje dzieci, syn Engielbert żonaty z Genowefą Grzyb, kilkoro dzieci oraz Franciszek, żonaty z Stefanią Stokłosą, oboje nie żyją, zostało kilkoro chłopców, on zamordowany przez rezunów ukraińskich.[...] I dalej Aniela, zamężna Hardek, została wymordowana prawie cała rodzina, w Kosowie huculskim przez rezunów ukraińskich.[...] I następnie Genowefa, zmarła w latach dziecięcych oraz w końcu Petronela, zamężna Augustyn Hołub, oboje już nie żyją, Petronela żywcem spalona przez rezunów ukraińskich w urzędzie gromadzkim w Nowosielicy [...] najstarszy syn, Ferdynand Chałupa, urodzony w Nowosielicy 29 września 1884 r. [...] mając czworo dzieci: Izydora, Henryka, Marię i zamężną córkę, został zamordowany wraz z cała rodziną przez drapieżnych rezunów ukraińskich, za wyjątkiem syna Izydora, który padł na froncie w armii ZSRR oraz syna Henryka, który znajduje się obecnie w Polsce.[...] W kolejności, drugi syn Ferdynanda i Zuzanny ze Starków, Józef Chałupa [...] w czasie inwazji na Polskę przez Związek Radziecki, na rozkaz Stalina i jego mocodawców, został wywieziony na Sybir, gdzie wskutek naj gorszych warunków bytowych i głodu zmarł, bezdzietny. W ten sposób dokonał żywota na nieludzkiej ziemi i do wolnej Polski nie powrócił. [...] Chałupa Paulina, zamordowana, żywcem spalona w urzędzie gromadzkim przez rezunów ukraińskich [...].


[Modlitwa przy grobach rodziny Chałupów na cmentarzu w Nowosielicy. Zdjęcie ze zbiorów J. i S. Ferenzów]

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza