poniedziałek, 15 października 2018

Ozierany pow. Kowel: upowcy na starym cmentarzu zamordowali co najmniej 15 Polaków


Kupiczów, wieś gminna, 2002 r. Kościół pw. św. Wacława zbudowany w latach 1907-1911, zamieniony na młyn. Ze zbiorów Stowarzyszenia Upamiętnienia Polaków Pomordowanych na Wołyniu w Zamościu.

niedziela, 14 października 2018

Honiatyn pow. Hrubieszów: Ukraińcy wymordowali 23 rodziny polskie (15.10.1944)

Capowce pow. Zaleszczyki banderowcy zamordowali 4-osobową rodzinę polską oraz w październiku 6 Polek na drodze do miasteczka Tłuste; razem 10 Polaków (15.10.1944)

Meldunek z działalności banderowskiej Służby Bezpieki za okres od 15.09. do 15.10.1943 r.


 Str 310: 
Akcja likwidacji Polaków nie przyniosła oczekiwanych skutków. Polski aktywny element w swej głównej masie zachował się i z jednej strony wykorzystuje niemiecko-bolszewicką okupację Ukrainy, żeby mścić się na Ukraińcach, a z drugiej strony przygotowuje się do większego samodzielnego wystąpienia w odpowiedniej sprzyjającej chwili. Uważam za politycznie celowe zwrócić się do kompetentnych czynników z wnioskiem o rewizję naszego stosunku do Polaków i w drodze pertraktacji z polskimi przywódcami oderwać ich od Niemców i bolszewików, co pozbawiło by jednych i drugich poważnej ilości żywej siły i moralnie ich rozłożyło. Żałosne położenie Polaków w chwili obecnej daje podstawy, aby myśleć o sukcesie takiego pociągnięcia.”

wtorek, 9 października 2018