wtorek, 20 marca 2018

Barysz powiat Buczacz: upowcy zamordowali 135 Polaków ( Noc z 5 na 6 lutego 1945)Kresowy Barysz i okolice to książka historyczna, której autorką jest Stanisława Puchała.W miasteczku Mielnica pow. Kowel podczas pacyfikacji policja ukraińska zamordowała 17 Polaków (18.03.1943)

6.

Odnalezione grób ks. Majewskiego z Wołynia

Informacja z Chełma.  
Szczęść Boże. 
Stowarzyszenie Kresy Pamięć i Przyszłość z siedzibą w Chełmie podaje do wiadomości, że w wyniku akcji poszukiwawczej przez członków naszego stowarzyszenia odnalezione zostało miejsce ostatecznego spoczynku zamordowanego w marcu 1943 roku księdza parafii Mielnica pow. Kowel, woj. wołyńskiego Wacława Majewskiego wraz z kilkunastoma mieszkańcami tej miejscowości.

Wólka Żmijowska pow. Jaworów: banderowcy zamordowali 10 Polaków: 3 mężczyzn, 4 kobiety i 3 dzieci (21.03.1944)

niedziela, 18 marca 2018

Zbrodnie w Kutach nad Czeremoszem ( 19.03-21.04.1944)

Znalezione obrazy dla zapytania kuty

Piłsudczyzna pow. Horochów: Ukraińcy z sąsiednich wsi wrzucili do studni 2 Polaków: matkę z synem; Mykoła Kasińczuk ze Świniuch nosił potem spodnie zamordowanego Polaka (19.03.1944)

Staje pow. Tomaszów Lubelski: banderowcy zamordowali 12 Polaków; 17-letnia dziewczyna została rozdarta (Z. Konieczny...., s. 175) (19.03.1944)

Źródło: Konieczny Zdzisław: Stosunki polsko-ukraińskie na ziemiach obecnej Polski w latach 1918 – 1947; Wrocław 2006. s.175

Mogielnica pow. Trembowla: banderowcy obrabowali i spalili 150 gospodarstw polskich oraz zamordowali 60 Polaków; 16-letnią dziewczynę zgwałcili i zakłuli nożami (19.03.1944)

Bohorodyczyn pow. Tłumacz banderowcy zamordowali siekierami, nożami, przerzynając piłą, paląc żywcem 28 Polaków (19.03.1944)

Kliknij, aby powiekszyc
Zespół Bohorodyczyn (pow. Tłumacz, woj. stanisławowskie) podczas zjazdu 

Hoszowa. Józef Mileszko zamordowany przez ludobójców z OUN-UPA w dniu 19.03.1945 r. Razem z nim zamordowano przy pomocy noży pięcioosobową rodzinę o nazwisku Ciuk.


Białe pow. Przemyślany: banderowcy zamordowali 30 Polaków (18.03.1944)

Ilustracja

Kotłów pow. Zborów: banderowcy zamordowali 18 Polaków (18.03.1944)

Byteń, gmina Hołoby – wieś ukraińsko-polska i kolonia polska. 18 marca 1943 r. policjanci ukraińscy pod dowództwem Niemców dokonali pacyfi kacji kolonii, mordując kilka rodzin polskich (18.03.1943)


Hołoby, wieś gminna, lata 1914-1915. Główna ulica. Z lewej kościół pw. św. Michała Archanioła z lat 1711-1728, barokowy. W latach 1944-1995 ograbiony i zdewastowany. W 1995 r. oddany katolikom. W głębi po prawej cerkiew. Pocztówka austriacka. Ze zbiorów Tadeusza Marcinkowskiego.